Top

Sıkça Sorulan Sorular

Cam: Soda (sodyum) ,kireç(kalsiyum) , silis(kum) ve diğer ilavelerin yüksek sıcaklıkta   bir araya getirilmesi ile oluşur.

Cama neler etki yapar?
Cam kimyasal açıdan birçok maddelere karşı dayanıklıdır.,etkilenmez.Su ise yanlızca uzun zaman sürelerinde camı etkiler.
Başlıca bozucu etkenler:
Aşındırıcı malzemeler
Hidrofluorik Asit ve bazı alkaliler çözeltiler
Kaynak  kıvılcımları
Yüzey ve kenar zedelenmeleri

Dış cam nasıl bozulur?
Su cama değdiğinde camdaki  sodyum atomları sudaki hidrojen atomları ile yer değiştirir.
Camdaki kalsiyum atomları havadaki karbondioksit ile tepkimeye girer ve cam üzerinde çökme (atık) oluşur. Bu bölgeye alkaliler saldırır ve kusur oluşur.
Alkali malzemeleri su taşır.  Bu su dış cama temas ettiğinde ve dış cam hemen temizlenmediğinde bozulma başlar.
İnşaat esnasındaki sıva ,alçı,çimento,boya üzerinden cama akan su  , çevredeki fabrikaların havaya bıraktığı  asitlerin yağmurla cama vurması camı özellikle alt tarafta bozar.(Su ve beraberindeki pislikler camdan aşağı akarken alt tarafta birikir )
Bozulma yavaş yavaş başlar  en ileri safhası dış camda leke ve beneklerin oluşmasıdır
 
Bozulma dış camın dışındamı yoksa içindemi nasıl anlaşılır?
Dış camın  lekeleri temizlenip elle dokunulduğunda iç cama göre pürüzlü olduğu hissedilecektir.Bu pürüzler dış camın bozulduğunu gösterir. Dış camın lekeli alt kısmının altındaki çıta çıkarıldığında  arkasındaki camın  temiz olduğu  görülecektir. Buda ilk takıldığında camın bozuk olmadığını gösterir.

Çünkü cam içten bozulmaya başladığında bir kenardan hava veya genelde alttan su  alır bunun sonucu olarakta o kenardan bozulma başlar ve içeri ilerler. Yani kenarları(çıta altı)  bozulmamış ise o cam dıştan bozulmuştur. Isıcam pencereden çıkartılır ikiye ayrılır ve dış camın içi ve dışı kontrol edilir .
Oda sıcaklığı : 20 ° C
Isıcam araboşluğu : 12 mm
Oda içi bağıl nem : % 50 iken yoğuşmanın başladığı dış sıcaklıklar aşağıda verilmiştir.
( W / m² K ) Bağıl Nem ( % )
k 50normal 60 normal 70nemli 80ıslak > 90ıslak
Tek Cam   5,74 5 10 14 18 20
Isıcam   2,7 - 12,5  - 4 2,5  10 17
Isıcam - low-e 1,3 - 30 - 16 - 8 4 13

Isıcam low-e + Argon 1,1 -50 -30 -15 0 9
16 Ara boşluk için yukarıdaki değerler verilmiştir.       
Soluduğumuz havada bir miktar su buharı(nem) her zaman vardır.Bu miktar hava ısısı ile değişir   
Bağıl nem : 20°C de en fazla 17,3 (gr / m³) su buharı olabilir.( %100 bağıl nem) Nem artar veya sıcaklık düşerse su buharı bulduğu en soğuk yüzeye terler.Bağıl nem % 100 e ulaşmasada soğuk yüzeyde terleme  oluşabilir.

ISICAM'da terleme (EN1279)
Genellikle camın oda  iç yüzeyinde
Azda olsa camın sokağa bakan yüzeyinde.( Camın kalitesi ile ilgisi yok.Atmosfer olayıdır.)
İki cam arasındaki buğulanma camın hatalı üretim veya montajı sonucu oluşur.

NEM KAYNAKLARI
Banyo ,mutfak,kuruyan çamaşırlar,çiçekler,akvaryumlar,bacasız likit sobalar….v.b.
PVC doğramalar oda içindeki ortam ile dışındaki ortamı arasındaki sirkilasyonu keser.
Hava geçirmeyen boyalar oda içi artan nemin dışarı çıkmasını engeller terlemeyi hızlandırır.
Yeni binalarda binanın kuruma süresince ortama fazla su buharı salınır ve bina içi nem artar.
İnsan nefesi geceleri nem yapar ,sabah yatak odasında yoğuşma olabilir.
Perde stor v.b akımı önleyiciler yoğuşmayı hızlandırır.

ALINACAK ÖNLEMLER
ISICAM - low-e  veya  ISICAM - KONFOR kullanmak.
Ev havalandırılmalı,aspiratörle baca ile havalandırılma sağlanmalı.
Gaz sobası,katalitik ısıtıcılar aşırı su buharı oluşturur.Kat kaloriferi,kombi tercih edilmeli veya sık sık havalandırma yapılmalı.
Çok iyi yalıtımlı PVC doğrama sistemlerinde ankastre havalandırma menfezleri olmalı veya pencere açılmalı.
Çiçek,akvaryum varsa havalandırma yapılmalı.
Çamaşır kurutulan odada nem % 90 üzerine çıkacağından yoğuşma engellenemez.
Kalorifer petekleri cam altında ve üzeri açık olmalı. (Buradan çıkan ısı camı ısıtır ve yoğuşmayı engeller)

Çelik kapının teknik özellikleri
Çelik kapı aslen duvara monte edilen bölümdür ve genellikle 2 mm DKP saçtan imal edilir. Çelik kapı kasasında mil yuvası en az 5 mm çelik ile güçlendirilir. Kapı kasasını tamamen çelikten imal etmek mümkün olmayacağından, kasasının kilit mil yuvasının çelik lamalarla (içi dolu çelik) desteklenmesi gerekir. Avrupa normlarına göre birden altıya kadar derecelendirilir. Evlerimizde kullandığımız standart kapılarsa ikinci dereceye girer. Üç ve dördüncü dereceler yüksek güvenlik riski taşıyan mekanlarda tercih edilir. Beş ve altı dereceler banka ve kuyumcular için önerilir. Çelik kapının tekniği kadar montajı da büyük önem taşır. Bu yüzden mutlaka uzman, güvenilir bir markadan satın alınmalı. Ayrıca kapı kasası boşluğa tam oturmalı ve demonte edilmeyecek şekilde sabitlenmeli.

Çelik kapı temelde şu parçalardan oluşur:
Kasa: 
Geçme ayarlı civata bağlantılı ve takviyeli olmalı.
Kapı paneli:
 Çift yönlü güçlendirilmiş çelik yüzeyden oluşur.
Dış kapı kaplaması:
 Kapının dekoratif olarak üstüne giydirilen malzeme.
İzolasyon: 
Isı ve ses izolasyon panelleri.
Kilit sistemi: 
Alttan ve üstten kapıyı sabitleyen hareketli pimler.
Kilit silindiri: 
Barel veya kapı göbeği de denir. German barel, sistem barel ve bilyalı barel olarak üç farklı çeşidi bulunur. Ayrıca piyasada fiam barel olarak da bilinen çivi anahtar sistemi de var. Bu sistem küçük ve dışarıdan az görülür olduğundan kolayca açılamayan bir sistemdir.
Anahtar: 
Özel kodlu anahtarları kaybettiğinizde yeni bir numara ile çoğaltabilirsiniz.
Kilit koruyucu kapak:
 Kapının en önemli parçası, bu kilidi güvende tutan kapak.
Gözetleyici delik/dürbün kapak: 
Kimin geldiğini gösteren dürbün deliği. Bazı kapı sistemlerinde direkt kamera ve alarma bağlı da olabiliyor.

PVC  İLE TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA KOŞULLARI:

-Bu uygulama YSS (Yeraltı Su Seviyesi) durumuna göre, bohçalama ya da sadece yan taraflara yapılmak suretiyle su sorununa  çözüm bulunur.
-Mütemadi (Sürekli) ve münferit (Tekil) temellerde bohçalama yapılmaz.
-Bohçalama yapılsa bile mutlaka bina dışından ve içinden drenaj sistemi kurulmalıdır.

PVC  İLE TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA ŞEKLİ:

-Membran yalıtımlarının yüzeye ulaştığı noktada binaya tutturulmaları, yine oturmalara karşı temel tabanında uygun oranda paylı bırakılmaları gerekir.
-PVC membran yalıtımlarınn da dış mekanik tesirlere karşı korunması gerekir. Tabanda düzgün bir grobeton (mümkünse şap) ve jeotekstil marifetiyle, düşeyde ise yine jeotekstil, kabarcıklı drenaj levhası veya ısı yalıtım plakaları ile korunmalıdır.

  • Mükemmel su tahliyesi sağlayan 2 derecelik eğim
  • Ortadan kilitleme sistemi ile mükemmel kapanma
  • Su toplama hazneleri sayesinde mükemmel su tahliyesi
  • Profillerin dış yüzeyindeki yumuşak hatlar sayesinde mükemmel su akışı
  • Özel TPV gri conta ile mükemmel izolasyon   gibi özelliklere sahip olan ürünler tercih edilmelidir.  
CAMIN SES YALITIMI
Tek camın ve ikili ya da üçlü cam ünitesinin ses yalıtımı pratikte laboratuar deneyleri ile bulunmaktadır. Buraya kadar anlatılanlar da göz önünde bulundurulduğunda pencere camları için şunlar geçerlidir:
- Camın kalınlığı arttıkça ses yalıtımı doğrusal olarak artar.
- Yoğunluğu normal camdan daha fazla olan camların ses yalıtımı daha iyidir.
- Çift cam ünitesinin, iki camın toplam kalınlığına eşit tek cama göre ses yalıtımı daima daha iyidir denemez. Ara mesafe az ve cam kalınlıkları küçük ise, tek cam daha iyidir; belirli bir kalınlık ve ara mesafeden sonra çift cam ünitesi daha iyi ses yalıtımı sağlar.
- Çift cam ünitesinde ara mesafe arttıkça, cam kalınlıklarının artmamasına rağmen ses yalıtımı iyileşir.
- Çift cam ünitesinde, toplam cam kalınlığını eşit olarak ikiye bölmek yerine farklı kalınlık uygulanırsa (örnek olarak 6+6 yerine 4+8), daha iyi ses yalıtımı elde edilir.
- Çift cam ünitesinde ara boşluk hava yerine yoğunluğu daha büyük bir gazla (örnek olarak SF) doldurulursa ses yalıtımı iyileşir.
- Toplam cam kalınlığını üçe bölerek elde edilen ve ünite toplam kalınlığı aynı bırakılan bir uçlu cam ünitesinin ses yalıtımı, çift cama göre daha kötüdür.
- Cam kalınlıklarının ve ara mesafenin değişmesi ile frekans eğrisi de yepyeni bir şekil alır ve bu şekil eskisine paralel değildir. Buna göre, ayrıntılı inceleme gerektiren durumlarda, yani belirli frekanstaki gürültülere karşı özel önlem aranan yerler için, R değeri yeterli olmaz, toplam eğriyi bilmek gerekir.

PENCERENİN SES YALITIMI
Camın takılı olduğu çerçevenin değişik özellikleri, camın ses yalıtımını etkiler. Buna göre ses yalıtımı şunlardan etkilenir:
- Çerçeve malzemesi ve boyutları (ağır bir çerçeve ses yalıtımım arttırır)
- Camın çerçeveye bağlantı şekli (kalın, elastik contalı bir bağlantı ses yalıtımını arttırır)
- Çerçevenin derz sızdırganlığı (derzlerin bir sıra veya daha iyisi iki sıra elastik conta ile sızdırmaz hale getirilmesi ses yalıtımını arttırır; contasız derzlerin ses yalıtımı çok kötüdür)
- Çerçevenin duvara bağlantısındaki kalite.
Çelik Kapılarda Teknik Özellikler
Kasa: 1,2 mm D.K.P.A.1 Kalitede imal edilmektedir.
Kanat: 1,2 mm D.K.P.A.1 Kalitede imal edilmektedir.
Kanat içi: 1 mm kalınlıkta 6 adet profil üzeri yekpare sac.
İzolasyon: Isı ve ses sirkülasyonunu engellemek için strafor kullanılmaktadır.
Ahşap: Kanat içi ve dışı 10 mm M.D.F
Kilit: Kale marka Monoblok kilit sistemi kullanılmaktadır.
Menteşe: 18 mm Kalınlıkta 3 adet yağ kanallı menteşe
Fitil: Kasa etrafına ısı toz ve ses sirkülasyonunu engellemek için 1. sınıf kauçuk conta kullanılmaktadır.
Aksesuar: Osmanlı kol, safir taktak,dürbün, gizli emniyet kelepçesi,gömme çelik rozet ve tastan oluşmaktadır.
Cam kalınlığı ile ısı yalıtımı arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Bu sebeple cam kalınlığı ne kadar fazla olursa olsun ısı yalıtımı değerleri değişmeyecektir.
Ancak, cam kalınlıklarının cam alanı büyüdükçe arttırılması gerekmektedir.
Çelik Kapının Aksesuarları:

Osmanlı kol, safir taktak, dürbün, gizli emniyet kelepçesi,gömme çelik rozet ve tastan oluşmaktadır.
Ortamlarda sağlıklı bir havalandırma sağlayabilmek, evde bulunan küçük çocukların açık pencerelerden düşme riskini azaltmak ve hırsızlara karşı caydırıcı önlem getirdiği için kanatlarda çift açılımı tercih etmek önerilir.
Hava ve su sızdırmazlığının mükemmel olduğu yapılan test sonuçları ile kanıtlanan Willpen profiller, bu üstün sızdırmazlık özelliği ile zamanla odanın içerisinde canlı yaşamından kaynaklanan kokunun dışarıya çıkmasına ahşap malzemede olduğu gibi izin vermez ve bu koku zamanla yoğunlaşarak artabilir. Bu sebeple, Willpen pencerelerin zaman zaman açılarak odanın havalandırılması sağlıklı olacaktır.

Doğramayı yaptıracağınız kişinin sistem satıcısı olması önemlidir. Sistem satıcısı; profil, üretim ve cam gibi doğramayı oluşturan unsurları garanti kapsamına dahil eden firmalardır.
Sadece profil satan firmalar bugün A markası üretirken daha sonra B markası üretip, bir önceki yaptığı markaya garanti ve servis hizmetleri vermemektedir.

Pencere doğramalarını kime yaptıracağınızı tercih ederken aşağıdaki hususları ayrıca dikkate almanızı öneririz:

  • Doğramalarda kullanılacak profil ve aksesuar markalarının güvenilir, toplam kalite yönetimini benimsemiş ve kaliteden taviz vermeyen firmalardan seçilmesi
  • Pencere ve kapı doğraması üretimi yapan tesislerin üretim şartları, teknolojik imkanları ve teknik personel ekibinin yeterliliğinin üst seviyede olması
  • CE ve toplam kalite standartlarına uygun üretim yapılması ve sürekli kalite kontrol mekanizmasını işleten firmaların seçilmesi
  • Pvc doğrama montajını gerçekleştirecek personelin taşıması gereken özellikler: deneyimli olması, temiz ve titiz çalışması, müşterilerle doğru bir şekilde iletişim kurabilmesi
  • Satıcı ile yapılan sözleşmelerde kullanılacak profilin, takılacak cam ve aksesuarların net bir şekilde belirtilmesi
Bir evdeki ısı kayıplarının %20’si cam ve çerçeveden, %8’i de havalandırmalardan kaynaklanmaktadır. Doğru Willpen PVC doğrama seçimi ve uygun cam kombinasyonu ile
burada kaybedilen %28’lik ısı kaybını en az seviyeye indirgemek mümkündür.

Cam bir pencerenin en önemli elemanlarından birisidir. Çünkü pencerenin ısı yalıtım değerinin iyi ya da kötü olmasını etkileyen en önemli eleman camdır. Öncelikle pencereniz
eğer dış ortam ile iç ortamı birbirinden ayırıyorsa ( yani oda içi ara bölmelerde kullanılmıyorsa ) kesinlikle çift cam olmalıdır. Her çift cam aynı ısı yalıtım değerine sahip değildir.
4 – 12 – 4 mm ve 4 – 16 – 4 mm ölçülerinde olan klasik çift camlar en çok kullanılan camlardır. Bu ölçüler sırasıyla şu anlama gelmektedir; 1. camın kalınlığı – ara boşluğun
kalınlığı – 2.camın kalınlığı. Çift cam ünitelerinde kullanılan ısı kontrol camları sayesinde çok daha yüksek yalıtım değerleri sağlamak mümkündür. Günümüzde ısı yalıtımı daha
yüksek pencereler için üçlü cam kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır.  Ülkemizde kullanımı az da olsa Avrupa’da yaygın olarak kullanılan, Argon gaz dolgulu camlarda ise
yalıtım değeri en iyi seviyededir.

Cam alırken dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir husus ise garanti süresidir. Camlarda garanti süresi 10 yıldır.

PVC pencere insan ve çevre sağlığına dost bir yapı elemanıdır. Montajı yapıldıktan sonra etrafa hiçbir gaz salınımı yapmaz. Boya, vernik gibi kimyasalları yüzeyinde bulundurmadığından insan sağlığına dosttur. Günümüzde birçok ev eşyası, çocuk oyuncaklar hatta kan torbalarının bile PVC’den yapıldığını düşünürseniz PVC tamamen doğaya ve insan sağlığına dost bir malzemedir